Etikett: Gandhi

NAMASTE

Når du møter en person er det normal høflighet å hilse og i alle kulturer er det vanlig å hilse når man kommer og går. Det er hyggelig…

Kastesystemet

De aller fleste som har hørt om India har merket seg ordet kaste og et spørsmål som veldig ofte dukker opp på kokkekursene er; kan du ikke fortelle…